Redukce

Riziková reakce na hrozbu. Proaktivní akce jsou podnikány za účelem snížení
pravděpodobnosti, že událost nastane provedením určité formy kontroly, nebo
vlivem hrozby jenž by mohla nastat.


Reduction

A risk response for a threat. Proactive actions are taken to reduce the probability of the event occurring by performing some form of control, or the impact of the threat should it occur.

Použito v metodice