Registr rizik

Evidence všech identifikovaných rizik, včetně jejich zdrojů, statutu a historie rizik.


Registry risk

Evidence of all identified risks, including their sources, status and risk history.

Použito v metodice