Registr rizik

Evidence všech identifikovaných rizik, včetně jejich zdrojů, statutu a historie rizik.

Použito v metodice