Řešitel problému

Role osoby odpovědné za správu a řízení všech aspektů určité záležitosti (issue), včetně realizace opatření týkajících se dané skutečnosti.

Použito v metodice