Řešitel problému

Role osoby odpovědné za správu a řízení všech aspektů určité záležitosti (issue), včetně realizace opatření týkajících se dané skutečnosti.


Solver of the problem

The role of the person responsible for managing and managing all aspects of a particular issue, including the implementation of measures relating to the matter.

Použito v metodice