Risk actionee

Některá opatření nesmějí být v pravomoci vlastníka rizika výslovně kontrolovat v této situaci by měl být jmenován vlastník akce k řešení rizika. Potřebuje, aby držitel rizika byl informován o situaci.


Risk actionee

Some actions may not be within the remit of the risk owner to control explicitly; in that situation there should be a nominated owner of the action to address the risk. He or she will need to keep the risk owner apprised of the situation.

Použito v metodice