Řízení rizik

Systematická aplikace principů, přístupu a procesů k úkolům identifikace a hodnocení rizik a následnému plánování a provádění rizikových reakcí.


Risk Management

Systematic application of principles, approach and processes to the tasks of identifying and assessing risks, and then planning and implementing risk responses.

Použito v metodice