Řízení rizik

Systematická aplikace principů, přístupu a procesů k úkolům identifikace a hodnocení rizik a následnému plánování a provádění rizikových reakcí.

Použito v metodice