Řízení rizikového rámce

Stanoví kontext, ve kterém jsou rizika spravována, pokud jde o to, jak budou identifikovány, posuzovány a kontrolovány. Musí být konzistentní a komplexní s procesy, které jsou zakotveny v řídících činnostech v celé organizaci.

Použito v metodice