Řízení rizikového rámce

Stanoví kontext, ve kterém jsou rizika spravována, pokud jde o to, jak budou identifikovány, posuzovány a kontrolovány. Musí být konzistentní a komplexní s procesy, které jsou zakotveny v řídících činnostech v celé organizaci.


Management of risk framework

Sets the context within which risks are managed, in terms of how they will be identified, assessed and controlled. It must be consistent and comprehensive, with processes that are embedded in management activities throughout the organization

Použito v metodice