Řízení společnosti

Průběžná činnost udržování zdravého systému vnitřní kontroly, kterou ředitelé a úředníci organizace zajistí, aby byly zavedeny účinné systémy řízení, včetně systémů finančního dohledu a kontroly, které chrání aktiva, schopnost výdělků a pověst organizace .

Použito v metodice