Rizika

Blízkost

Odráží časový aspekt rizika. Závažnost dopadu rizika se může měnit podle toho, kdy riziko nastane.

Použito v metodice