Rizika

Blízkost

Odráží časový aspekt rizika. Závažnost dopadu rizika se může měnit podle toho, kdy riziko nastane.


Risks

Blízkost

It reflects the time aspect of the risk. The severity of the impact of the risk may vary depending on when the risk occurs.

Použito v metodice