Rizika řízení

Řízení rizik

Systematická aplikace principů, přístupů a postupů identifikace a hodnocení rizik, plánování a implementace reakce na rizika.

Použito v metodice