Rizika řízení

Řízení rizik

Systematická aplikace principů, přístupů a postupů identifikace a hodnocení rizik, plánování a implementace reakce na rizika.


Management rizik

Řízení rizik

Systematic application of risk identification and assessment principles, approaches and procedures, planning and implementation of risk response.

Použito v metodice