Riziko

Nejistá událost nebo soubor událostí, které, pokud nastanou, budou mít vliv na dosažení cílů. Riziko se měří kombinací pravděpodobnosti vnímání hrozby nebo příležitosti, a závažnosti jejího dopadu na tyto cíle.


Risk

An uncertain event or a set of events that, if they occur, will affect the achievement of goals. The risk is measured by combining the likelihood of perceiving the threat or opportunity and the severity of its impact on those goals.

Použito v metodice