Riziko

Nejistá událost nebo soubor událostí, které, pokud nastanou, budou mít vliv na dosažení cílů. Riziko se měří kombinací pravděpodobnosti vnímání hrozby nebo příležitosti, a závažnosti jejího dopadu na tyto cíle.

Použito v metodice