Riziko managera

Úloha nebo osoba odpovědná za provádění řízení rizik pro každou činnost na organizační úrovni.

Použito v metodice