Riziko managera

Úloha nebo osoba odpovědná za provádění řízení rizik pro každou činnost na organizační úrovni.


Risk manager

A role or individual responsible for the implementation of risk management for each activity at each of the organizational levels.

Použito v metodice