Riziko pro činnost organizace

Možnost selhání při dosahování cílů / výhod organizace.


Risk for organization activity

Failure to reach the organization's goals / benefits.

Použito v metodice