Riziko pro činnost organizace

Možnost selhání při dosahování cílů / výhod organizace.

Použito v metodice