Riziková událost

Popis oblasti nejistoty, pokud jde o hrozbu nebo příležitost.

Použito v metodice