Rizikový efekt

Riziko v projektu pro vývoj softwaru je událostí, která může mít dopad na výsledek projektu. Riziko se liší od problémů, protože riziko se týká budoucího potenciálu ztráty / zisku.


Risk effect

A description of the impact that the risk would have on the organizational activity should the risk materialise.

Použito v metodice