Rizikový efekt

Riziko v projektu pro vývoj softwaru je událostí, která může mít dopad na výsledek projektu. Riziko se liší od problémů, protože riziko se týká budoucího potenciálu ztráty / zisku.

Použito v metodice