Rizikový profil

Popisuje typy rizik, kterým organizace čelí a jejich vystavení těmto rizikům.


Risk profile

Describes the types of risk faced by an organization and its exposure to those risks.

Použito v metodice