Rizikový profil

Popisuje typy rizik, kterým organizace čelí a jejich vystavení těmto rizikům.

Použito v metodice