Rizikový protokol

Záznam všech zjištěných rizik týkajících se iniciativy, včetně jejich stavu a historie.


Risk Log

A record of all identified risks relating to an initiative, including their status and history.

Použito v metodice