Role tolerance rizika

Čára nakreslená na souhrnném profilu rizik. Rizika, která se objevují nad touto čárou, nemohou být přijata (žili s), aniž by se jednalo o vyšší pravomoci. Projektový manažer by u těchto projektů odkázal tyto rizika na odpovědného majitele.


Risk tolerance line

A line drawn on the Summary Risk Profile. Risks that appear above this line cannot be accepted (lived with) without referring them to a higher authority. For a project, the project manager would refer these risks to the Senior responsible owner.

Použito v metodice