Role tolerance rizika

Čára nakreslená na souhrnném profilu rizik. Rizika, která se objevují nad touto čárou, nemohou být přijata (žili s), aniž by se jednalo o vyšší pravomoci. Projektový manažer by u těchto projektů odkázal tyto rizika na odpovědného majitele.

Použito v metodice