RPA

Hodnocení potenciálu rizika

Standardní soubor kritérií na vysoké úrovni, na jejichž základě se posuzují vnitřní charakteristiky a stupeň obtížnosti navrhovaného projektu. Používá se ve veřejném sektoru ve Spojeném království, aby zhodnotil kritickou povahu projektů a stanovil tak požadovanou úroveň kontroly OGC Gateway.

Použito v metodice