RPA

Hodnocení potenciálu rizika

Standardní soubor kritérií na vysoké úrovni, na jejichž základě se posuzují vnitřní charakteristiky a stupeň obtížnosti navrhovaného projektu. Používá se ve veřejném sektoru ve Spojeném království, aby zhodnotil kritickou povahu projektů a stanovil tak požadovanou úroveň kontroly OGC Gateway.


RPA

Risk potential assessment

A standard set of high-level criteria against which the intrinsic characteristics and degree of difficulty of a proposed project are assessed. Used in the UK public sector to assess the criticality of projects and so determine the level of OGC Gateway Review required.

Použito v metodice