Sdílení

Reagovat na hrozbu. Moderní komerční způsob sdílení zisků nebo ztrát. Každá ze stran sdílí zisk (v předem dohodnutých limitech), pokud jsou náklady nižší než plánované, nebo ztrátu podílu (i v rámci předem dohodnutých smluv), pokud jsou náklady překročeny.

Použito v metodice