SIC

Prohlášení o vnitřní kontrole

Narativní prohlášení představenstva společnosti, které uvádí, že probíhá proces identifikace a řízení významných rizik, kterým firma čelí.


SIC

Statement of internal control

A narrative statement by the board of directors of a company disclosing that there is an ongoing process for the identification and management of significant risks faced by the company.

Použito v metodice