Snížení

Reakce na hrozbu. Proaktivní činnosti, které snižují pravděpodobnost události, nebo - dopad hrozby.


Reduction

Responding to a threat. Proactive activities that reduce the probability of an event, or - the impact of the threat.

Použito v metodice