Souhrn rizikového profilu

Jednoduchý mechanismus pro zviditelnění rizik. Jedná se o grafické znázornění informací obvykle nalezených v existujícím registru rizik.

Použito v metodice