Souhrn rizikového profilu

Jednoduchý mechanismus pro zviditelnění rizik. Jedná se o grafické znázornění informací obvykle nalezených v existujícím registru rizik.


Summary Risk Profile

A simple mechanism to increase the visibility of risks. It is a graphical representation of information normally found on an existing Risk Register.

Použito v metodice