Sponzor

Osoba, která organizuje a je odhodlána rozvíjet produkt, program nebo projekt.


Sponsor

The main driving force behind a programme or project.

Použito v metodice