Sponzorující skupina

Hlavní hybná síla programu zajišťující rozhodnutí o investicích a podporu odůvodnění a cílů programu z nejvyšších míst.


Sponsoring group

The main driving force of the program is to ensure investment decisions and to support the program's rationale and objectives from top positions.

Použito v metodice