Správce změn v obchodě

Úloha zodpovědná za řízení přínosů od identifikace až po realizaci a zajištění implementace a zakládání nových schopností poskytovaných v rámci projektů. Typicky je přiděleno více než jedné osobě.


Business change manager

The role responsible for benefits management, from identification through to realisation and ensuring the implementation and embedding of the new capabilities delivered by the projects. Typically allocated to more than one individual.

Použito v metodice