SRO

Odpovědný majitel

Jednotlivec s celkovou odpovědností za zajištění toho, aby projekt nebo program splnil své cíle a přinesl předpokládané přínosy.

Použito v metodice