SRO

Odpovědný majitel

Jednotlivec s celkovou odpovědností za zajištění toho, aby projekt nebo program splnil své cíle a přinesl předpokládané přínosy.


SRO

Senior responsible owner

The single individual with overall responsibility for ensuring that a project or programme meets its objectives and delivers the projected benefits.

Použito v metodice