Strategické riziko

Riziko týkající se směrování organizace, jejího plánování k dosažení cílů a životně důležitých zájmů.

Použito v metodice