Strategické riziko

Riziko týkající se směrování organizace, jejího plánování k dosažení cílů a životně důležitých zájmů.


Strategic risk

Risk related to organizational routing, planning to achieve goals and vital interests.

Použito v metodice