Strategie řízení rizik

Popisuje cíle uplatňování řízení rizik pro činnost, popis procesu, který bude přijat, role a odpovědnosti, prahové hodnoty rizika, načasování zásahů v řízení rizik, výstupy, nástroje a techniky, které budou použity, a požadavky na vykazování . Může také popsat, jak bude tento proces koordinován s ostatními řídícími činnostmi.

Použito v metodice