Stupeň znalosti

Dobře vymezenou vývojovou plošinu směrem k dosažení zralého procesu (často jsou citovány pět úrovní: počáteční, opakovatelné, definované, řízené a optimalizované).

Použito v metodice