Účetní

Role veřejného sektoru. Má osobní odpovědnost za řádnost a správnost financí, za které je zodpovědný pro vedení řádných účtů pro obezřetné a ekonomické řízení pro zamezení vzniku odpadu a extravaganci a pro účinné využívání zdrojů. To přináší zodpovědnost za otázky správy a zahrnuje i správu správcovství rizik a jeho přijetí v celé organizaci.

Použito v metodice