Vlastník rizika

Úloha nebo osoba odpovědná za řízení a kontrolu všech aspektů jednotlivých rizik, včetně provádění opatření přijatých s ohledem na každé riziko.

Použito v metodice