Vstupní posouzení

Nezávislé posouzení události v klíčovém rozhodovacím bodě životního cyklu programu nebo projektu.

Použito v metodice