Vstupní posouzení

Nezávislé posouzení události v klíčovém rozhodovacím bodě životního cyklu programu nebo projektu.


Initial assessment

An independent assessment of the event at the key decision point of the program or project lifecycle.

Použito v metodice