Výbor pro rizika

Skupina nezávislých ředitelů, kteří jsou odpovědní za revizi systémů vnitřní kontroly a řízení rizik společnosti.


Risk committee

A body of independent directors who are responsible for reviewing the company’s internal control and risk management systems.

Použito v metodice