Výbor pro rizika

Skupina nezávislých ředitelů, kteří jsou odpovědní za revizi systémů vnitřní kontroly a řízení rizik společnosti.

Použito v metodice