Vyhnutí se

Reakce na hrozbu. Typicky zahrnuje změnu činností organizace, například rozsahu, nákupních kanálů, dodavatelů nebo pořadí činností.


Avoid

Responding to a threat. Typically, it involves changing the organization's activities, such as the scope, shopping channels, vendors, or order of activity.

Použito v metodice