Výhody

Měřitelné zlepšení vyplývající z výsledku vnímavého jako výhoda jedním nebo více zúčastněnými stranami.


Benefits

The measurable improvement resulting from an outcome perceived as an advantage by one or more stakeholders.

Použito v metodice