Výstup

Hmatatelný nebo nehmotný artefakt vytvořený v důsledku plánované činnosti.

Použito v metodice