Využití

Reakce na příležitost. Vztahuje se na změnu rozsahu činností, dodávek nebo specifikací k dosažení prospěchu.

Použito v metodice