Využití

Reakce na příležitost. Vztahuje se na změnu rozsahu činností, dodávek nebo specifikací k dosažení prospěchu.


Use

Response to opportunity. It refers to a change in the scope of activities, supplies or specifications to achieve the benefits.

Použito v metodice