Zainteresovaná strana

Jednotlivec, skupina nebo organizace, která může ovlivnit, být ovlivněna nebo se považovat za ovlivněnou nějakým podnětem (programem, projektem, činností nebo rizikem).


Interested party

An individual, group or organization that may affect is affected or is considered to be affected by a stimulus (program, project, activity, or risk).

Použito v metodice