Zainteresovaná strana

Jednotlivec, skupina nebo organizace, která může ovlivnit, být ovlivněna nebo se považovat za ovlivněnou nějakým podnětem (programem, projektem, činností nebo rizikem).

Použito v metodice