Zajištění kvality

Zajištění, že výrobky budou vhodné pro splnění požadavků


Quality assurance

Assurance that products will be fit for purpose or meet requirements

Použito v metodice