Zajištění kvality

Zajištění, že výrobky budou vhodné pro splnění požadavků

Použito v metodice