Způsob řízení podniku

Trvalá činnost usilující o zachování zdravého systému vnitřní kontroly, kterou ředitelé a členové představenstva dané organizace zajišťují systémy efektivního řízení, včetně finančního dohledu a kontrolních systémů. Cílem je ochrana aktiv, schopnost “vydělat si“ a pověst organizace.


Company management mode

A sustained effort to maintain a sound internal control system that directors and board members of an organization provide for effective management systems, including financial supervision and control systems. The aim is to protect the assets, the ability to "earn" and the reputation of the organization.

Použito v metodice