Způsob řízení podniku

Trvalá činnost usilující o zachování zdravého systému vnitřní kontroly, kterou ředitelé a členové představenstva dané organizace zajišťují systémy efektivního řízení, včetně finančního dohledu a kontrolních systémů. Cílem je ochrana aktiv, schopnost “vydělat si“ a pověst organizace.

Použito v metodice