Zúčastněné strany

Každá osoba, skupina nebo organizace, která může ovlivnit, být ovlivněna iniciativou (programem, projektem, aktivitou nebo rizikem) nebo být vnímána jako zasažená.


Stakeholder

Any individual, group or organization that can affect, be affected by, or perceive itself to be affected by, an initiative (programme, project, activity or risk).

Použito v metodice