Zúčastněné strany

Každá osoba, skupina nebo organizace, která může ovlivnit, být ovlivněna iniciativou (programem, projektem, aktivitou nebo rizikem) nebo být vnímána jako zasažená.

Použito v metodice