Zvýšení

Odpověď na riziko pro příležitost. Zvýšení příležitosti se týká jak realizace příležitosti, tak dosažení dalších přínosů nad rámec příležitosti.


Enhancement

A risk response for an opportunity. Enhancement of an opportunity refers to both the realisation of an opportunity and achieving additional gains over and above the opportunity.

Použito v metodice