Zvýšení

Odpověď na riziko pro příležitost. Zvýšení příležitosti se týká jak realizace příležitosti, tak dosažení dalších přínosů nad rámec příležitosti.

Použito v metodice