Ohrožení

Nejistá událost, která by mohla mít negativní dopad na cíle nebo přínosy.

Použito v metodice