Předpoklady

Prohlášení, které je považováno za pravdivé pro účely plánování, ale které se může později změnit. Předpokládá se, že některé skutečnosti ještě nejsou známy. Existuje riziko, že předpoklady nejsou správné.

Použito v metodice